Misbruik Melden

Misbruik Melden
Via onderstaand e-mailadres kunt u melding maken van illegale inhoud op webpagina's of applicaties van derden,
waarbij 4Service als hostingleverancier dient.

Het kan hierbij gaan om inhoud die direct in strijd is met het recht zoals oplichting, discriminerende of kinderpornografische inhoud.
Maar ook om inhoud waarvan het verspreiden ervan mogelijk illegaal is, zoals de verkoop van namaakproducten of malware.

Heeft u een klacht over inhoud die gehost wordt op een dienst of server van 4Service?
Om ons zoveel mogelijk te helpen in het traceren van de mogelijk illegale inhoud vragen we je zo gedetailleerd mogelijk te zijn in je melding.
Geef een gemotiveerde verklaring voor uw rapport, voeg de URL toe wanneer mogelijk en eventueel extra informatie die nodig is om de mogelijk illegale inhoud te kunnen traceren of reproduceren.
Heeft u screenshots of beeldmateriaal die de melding kracht bij kan zetten, voeg deze dan ook toe aan uw melding.

Uw melding kunt u versturen naar abuse@4service.nl


Wanneer wij een misbruikmelding binnenkrijgen, stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte van de ontvangst.
Tevens houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent uw melding.