Copyright

Copyright
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, grafisch materiaal, handelsnamen, logo's en merken zijn eigendom van of in gebruikslicentie door 4Service,
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden.
De inhoud van deze website mag voor andere doeleinden niet worden gekopieerd of verzonden, in elektronische of uitgeprinte vorm.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van 4Service.

Hoewel 4Service alles in het mogelijke stelt de informatie op de website in juistheid en volledigheid aan te bieden,
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid tot gebreken hierin.


E-mail: email info